So Beautiful to Live

Ett andetag, djupt ner i jordens mylla, när mörkret kräver stillhet och ljuset anas i den eviga sanningens röst. Oändliga vidder av skönhet mellan orden, där tystnaden ger mening i meningslöshetens verklighet. Ett andetag, där draperiet försvinner- inleds en ny sång- alla sömmar sys ihop- ljuset strålar in i alla sprickor. Allt begravs igen och igen- Varje andetag ger ny luft, som en fläkt av livet. Kanske jag bara har ett enda andetag kvar- så oändligt vackert det är att leva i jordens mörker, solens ljus och kärlekens frihet. 
 
One breath, deep down in the earth's soil, when darkness requires stillness, and light is sensed in the eternal voice of truth. Endless expanse of beauty between the words, where silence gives meaning to meaningless reality. One breath - where the curtain disappears - begins a new song as all seams are sewn together and light beams into every fold. Everything is buried again and again. Every breath brings new air: the very breath of life. Perhaps I only have a single breath left. It is so infinitely beautiful to live in the earth's darkness, the sun's light, and love's freedom.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, new life, poetry, spiritual freedom, spiritual life;
Kommentera inlägget här: