Grow as a Tree

Låt mig få spira stilla som ett osynligt växande blad i vårsolens varma famn. Blommning från ingenstans, där skönheten lever en stund för att sedan vissna och dö i skapelsens lund. Nya fröer vaknar; sprids i vindens sus och där faller det sista bladet på ett träd; någon sprider sitt himmelska ljus. Låt mig få spira i grönskan, i förmultnande löv och le när brusten kvist så varsamt vackert växer ihop med det som är jag.
 
Let me blossom in stillness as an invisible growing leaf in spring's sun-warm embrace. Blooms of nothingness, where beauty lives for a moment and then withers and dies in the groove of Creation. New seeds awake; spread out in the sound of the wind, and where the last leaf on a tree falls... someone spreads her heavenly light. Let me touch the scepter of greenery in decaying leaves and smile when broken twigs gently, and beautifully merge with me, as I am.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, mystical poetry, poem, poesi, poetry;

Above and Below

 Painting by Alan Lee

The truth of our body and soul is that the most exquisite tenderness of innocent ecstasy openness us the most deeply. This is the unfettered nature of pure sexual sensation without coloration, and… ultimately, the nature of God, for God is the supremely sublime Spirit that most tenderly opens our deepest, most sensitive being into Freedom in Love, by Love, and for more Love! This is another instance of the truth that what is above is mirrored below, and what is below is reflected above… and we realize this only when we return to the naked, open foundation of all existence—that every electron sparkles in—with wide-open hearts and honest minds.
/Blake Steele
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Blake Steele, Ingela Axkrants, a beautiful life, spirital, spiritual enlightenment, spiritual life;

Pain

Det är svårt att stanna i smärtans kvävande mörker och falla som ett barn i snö; oändlig bottenlös harmoni, ut i den fria kärleken, som vidgar vyernas inre landskap. Både döden och födandet är på besök inatt, och de återkommande värkarnas dramatiska kappa i nattsvart sammet, täcks av den fallande snön. Längst in i mörkret, där smärtan skrämmer, just där, föds en ny morgondag.
 
It's hard to stay in pain's suffocating darkness and fall as a child in the snow; into endless, bottomless harmony, into love's freedom, which opens visions of inner landscapes. Both death and a birth are visiting tonight, and the recurring pain, the dramatic cloak of night-black velvet covered by falling snow. Far into the darkness, where the pain terrifies, right there is born a new tomorrow.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, emotional pain, grief, hope, pain,, poesi, poetry, sorrow,;