Rely on Love

En doft av kärlekens innersta väsen- förtrollande renhet, oskuldsfullhet som den vita, ljuva fredsliljan, på väg att skymta morgonens ljus. Nyvaken i beröringen när klingande klarhet sjunger sin allra vackraste melodi. Jag tar ljuva bad i kärlekens vila - strålar som genomlyser smärtan och allt blir är i samklang, som när den fagraste liljan bryts av, men ljuva toners harmoni fortsätter i vinden.
 
A scent of love's innermost being- enchanting purity, innocence of a white, sweet peace-lily on its way to glimpse the light of morning. Newly awake, in touch when clear sound sings its most beautiful melody. I take a sweet bath in love's rest - rays of light that shine through pain and bring everything in tune, like when the fairest lily breaks, but the wind's sweet harmonies continue on.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, flowers, life poetry, poesi, poetry;

Death's Door

Döden står naken i evighetens port- öppen, så livet kan växa sig rikt och stort. Som en vacker målning att spegla sig i, när sanningen gömt sig. Längst in i tystnaden bor livet och döden- dess port öppnas sakta- våga möta rädsla i hjärtat- där inget kan mistas, förgöras eller fulfulas. Ingen tid kan förloras- dödens ömma händer smeker alltid känslig själ.
 
Death stands naked in eternity's open door, so life can grow rich and big. Like a beautiful painting to reflect themselves in, when truth is hiding. At the head of silence lives life and death- its gate opens slowly- dare to face the fear in your heart- where nothing can be destroyed or fulfilled. No time can be lost—death's rough hands caress the sensitive soul.
/Ingela
Kategori: Life Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, death, dikt, life and death, poesi, poetry, spiritual life;

Fragrance of Love

Som en vind pust över redan slocknad glöd, kolnad aska och brända händer efter världens eld - melankoli och sveda- stilla död. Mörka skuggor vandrar förbi mitt hus, i dunkelt månljus. Tiden stannar, när tårar rinner på kinder så heta, efter smärtans stoft. Snart syns morgonrodnadens första glöd- kärlekens doft sveper in i rummet- vackra bubblor stiger mot himlen- jag går i ljuset efter anlagd brand- du håller min hand.
 
Like a wind gust of already extinct embers, coal-black ash and burnt hands after a baptism in the world's fire - melancholy and pain - still dead. Dark shadows walking past my house, in the dim moonlight. Time stops when hot tears flow on my cheeks, after these clouds of dust. Soon is dawn's first incandescent love: its fragrance sweeps into my room. Beautiful bubbles rise against the sky. I go into the light after passing this burning land... you hold my hand.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, hope, life and love, love poetry, poesi, poetry;