The Edible Garden and Wild Pantry

 
Ätbara Landskap, permakultur, medicinal växter, god vegetarisk mat tillsammans med vackra människor i en sagolik miljö. Lucia och jag har gått kursen, den ätbara trädgården och det vilda skafferiet som ger oss verktyg att skapa vårt hem till en ätlig oas och att ta vara på naturens rikedom och kunna tillaga. Skogen och trädgården runt min käre vän, Marias hus, är full av liv och rik på skörd. Vi planterar, skördar, syrar, gör örtoljor,förädling och lär oss om förvaring och permakultur och skogs trädgård. Det har varit en fantastisk upplevelse för oss båda, och bara den första av fyra sammankomster under det kommande året.
 
Edible Landscape, permaculture, medicinal plants, delicious vegetarian food along with beautiful people in a fabulous setting. Lucia and I have taken this course, The Edible Garden and Wild Pantry, that gives us tools to transform our home into an edible oasis, and to receive the rich bounty of nature for cooking. The forest and garden around my dear friend Maria's house, are full of life and rich in harvest. We plant and harvest, make leavens and herb oils, all the while  learning more about food storage, permaculture, and forest gardening. It has been a fabulous experience for us both, and just the first of 4 gatherings over the next year.
/Ingela
Kategori: Familylife, Life; Taggar: Ingela Axkrants, family life, familylife, forest garden, gardening, medicinal plants, permaculture;

Secrets

Det finns de som gnager och de som göms i tystnaden genom livet, de smärtsamma hemligheterna som ej förmår att tala. Det finns hemligheter som glöder och blänker som känns i hjärtat, som dagssländans nyfikna och totala livsglädje, de första vingslagen. En nedgrävd skatt, som portioneras ut till några få värdiga, det guld jag bär. Mitt skrivande påminner om att gå runt och bära på en hemlig glöd, i mitt innersta rum ligger något och växer, som ibland behöver tas hand om som ett litet barn. Några få förtrogna får besöka rummet med skira väggar; vagga barnet en stund och kyssa godnatt. Insyn och kyla, värme och omtanke. Glöden och dagsländans vingslag i bröstet, vad händer med magin, när allt släpps ut och vad händer med det inre rummet om inget får vaggas i stillhet och gro i sin egen takt. Vad händer med ekot, när rummet i tomt? 
 
There are those who groan in secret and are hidden in silence, not able to speak the painful secrets of their lives. There are some secrets that glow and glitter and are felt in the heart; which like mayflies are curious and enjoying their brief lives from their first wing beats. A buried treasure, which is dispensed to a few... the gold I happily wear. My writing is reminiscent of walking around and carrying a secret glow in my innermost room. It is barely growing, and sometimes needs to be taken care of as a small child. A few of my familiar friends may visit this room with its transluncent walls; rock the baby there for a while and kiss it goodnight. Transparency and cold, warmth and care — the glow... as mayfly wings beat in my chest. What about the magic, when everything falls into place? And what happens to this inner room if no one gets lulled into complacency, and each continues to germinate at their own pace? And then... what happens to the echos there, when the room is empty at last?
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, life poetry, mystery, poem, poesi, poetry;

Tea Cup Thoughts

Varje minut handlar om ett val, varje stavelse innehåller en vokal. Varje handling, varje blick och ton, jag väljer att ge liv till det som är gott; så sårbart men kort. Jag lägger mig ner på köksgolvet och minns mina vänners val av tekopp- Vilken kopp kommer att tillföra något i ditt liv idag? färg, mönster, storlek och åtrå och att se skönheten i det outhärdliga, som är smärtsamt. Jag håller tekoppen med båda händerna, och ser botten och ytan på samma gång, och spår av terester som inte fångades upp av silen. Ett val på min livsväg att förlita mig på kärleken i varje sekund av mitt liv, oavsett om koppen är full av doftande aromer eller tom på innehåll. 

Every minute is a choice; every syllable contains a vowel. Every action, every look and tune... and I choose to give life to that which is good. It is all so vulnerable, and brief. I lie down on my kitchen floor and remember my friends' choice of a teacup. Which cup will bring something beautiful in your life today? Which color, pattern, size will connect with your desire to see the beauty in the unbearable pain? I hold my teacup with both hands and see the bottom and surface at the same time... and tiny flecks of tea that are not caught by the strainer. A choice on my path to rely on Love in every second of my life, regardless of whether the cup is full of fragrant aromas, or empty of content.
/ Ingela

Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, awareness, beautiful life, poetry, spiritual freedom, spiritual poetry;