Det Vilda kallar

En viskning från kogen hemligate sal- naket ropar, ropar det vilda,  låt oss gå, djupare

Space Dissolve Into Lumonosity

Tiden vilar i ljuset och försvinner oändligt snabbt förbi, hon glimtar den gröna färgen i vindens meoldi, den liknar en trollslänas enda dag-  ett enkelt vingslag, när allt finns här i stund så kär. Tiden upplöses i solens gula strålar och hon smakar på sitt sanna klara jag, så sött som den ljuvligaste honung på jungfrubröst. I den stunden dansar tårarna av tacksamhet på kinden, så oändligt glad en ljusvarelse är idag. Tiden vilar i ditt vackra sken...
 
Time rests in the Light and quickly passing, endlessly disappears. She glimpses green color in the melody of wind . It resembles a draggonfly that is here with its simple wing beat for only one day... perfectly here in this precious moment. Time dissolves in the sun's yellow rays and she tastes of her true, clear Self — as sweet as honey on a virgin breast. In that moment her tears are dancing with gratitude on her cheek, so incredibly happy as a Light being today... Time resting in her beautiful shine./ Ingela
 
Kategori: Beauty, Life; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, art, mystical poetry, poetry;

Seeing the Motherly Darkness

När inget ljus eller hopp finns, känns det vaggande mörkret, behagligt tryggt, som ett moderlig hjärta, där kärlek flödar ut från samma plats som lidandet.  Det dansande mörkret idag vilar i sin egen skimmrande existens, så kvävande att alla tankar smälter - mjukt i sitt eget hav av stjärnor. Jag solar i nattens mörker, när inget hopp eller rädsla längre finns. 
 
When no light or hope exists, it feels like a rocking darkness, a pleasant confidence, like a motherly heart, where love flows out from the same place as the suffering. The Dancing darkness today rests in its own shimmering existence, so stifling that all thoughts melt - soft in its own sea of stars. I am basking in the dark of night, when no hope or fear lingers./ Ingela
Kategori: Death, Life; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, love poem, poetry, soul,, women's poetry,;