Det Vilda kallar

En viskning från kogen hemligate sal- naket ropar, ropar det vilda,  låt oss gå, djupare

Seeing the Motherly Darkness

När inget ljus eller hopp finns, känns det vaggande mörkret, behagligt tryggt, som ett moderlig hjärta, där kärlek flödar ut från samma plats som lidandet.  Det dansande mörkret idag vilar i sin egen skimmrande existens, så kvävande att alla tankar smälter - mjukt i sitt eget hav av stjärnor. Jag solar i nattens mörker, när inget hopp eller rädsla längre finns. 
 
When no light or hope exists, it feels like a rocking darkness, a pleasant confidence, like a motherly heart, where love flows out from the same place as the suffering. The Dancing darkness today rests in its own shimmering existence, so stifling that all thoughts melt - soft in its own sea of stars. I am basking in the dark of night, when no hope or fear lingers.
Kategori: Death, Life; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, love poem, poetry, soul,, women's poetry,;

Take Me Back

Ta mig tillbaka till livets gröna gren, där rösten från flickan är klar och ren  - med silkeslena bara bröst, är sommarens grönska långt ifrån höst. Vill du ta min hand och följa mig till barfotaland, - leka med vinden, smaka på den första kyss som smeka livets sår? Besöka en barndom som aldrig tog slut, en skog där jag kände mig så fri och kunde springa vaken i livets eufori. Ta mig tillbaka till tiden då änglar smekte en vidunderlig morgon så grå, en kärlek som blott oskulden kan förstå. Ta mig tillbaka, men lämna aldrig tiden nu, detta är tankens magi. 
 
Take me back to life, green branch, where the voice of the little girl is clear and clean—with her silky naked breast—the summer greenery far distant from the fall. Would you take my hand and follow me to the barefoot country, and to the first kiss that tastes like spring? Let me visit a childhood that never ended: a forest where I felt free and ran wide awake in life's new joy. Take me back to the time when angels were playing amidst a monstrous gray morning in a love that only a pure innocent can understand. Take me back, but never let me leave this time of here, of now—this is a magical thought.