tacksamhet

Natten träder in och inget är som förr, när dödens händer knackar på någons dörr, ljusets vingar den trötta matta själ, en kär vän som har svårt att säga farväl, som när vassen skyggar undan för vindens kyss. 
Det darrar i vår innersta vrå,  att våga att släppa taget om andetaget....  vi två....bara ett till och ett till, som lövets plåga att falla ner, trots att tiden är inne och marken är mjuk för oss alla. 

rädsla

Så rädd att vara och inte förbli, lika stor är skräcken för evighetens eufori. Släcka och utplåna, och vara ett förevigt ljus. Vad är livet-döden? det finns ingen början, det finns inget slut. Tankarna snurrar men hjärtat är stilla, Tidsperspektivet rimmar så illa. Vilar med rädslan för rädslan att födas och dö, allt försvinner men kommer upp i tö. Smärtan att komma till liv eller lämna- samma kärlek följer rädslan och efterlämnar inga spår.
 
So afraid of being and yet not remain, as great is the fear of eternal euphoria. Extinguish and blot out, and be an eternal light. What is the life-death? There is no beginning; there is no end. My thoughts spin but the heart is still: time's horizon rhymes badly. Rests with the fear of the fear of being born and dying, all försviiner comes up in the thaw. The pain that comes to life, or left-same love is the fear that leaves no trace.

Death can come in every moment

En av guds vilsna själar har fått vingar en stund,  då glimtar klarheten, klarare än separationens mörka grund. Då öppnas himmelen till min evighet, och låter mig vila i kärlekens