djupet

Musiken från djupet, som spelas men inte hörs i allas öra, som rymden själv med evighetens klang. En vidunderlig känsla som är öppen och klar, vilande och stor. Tygdlös svävande i ett tomrum av kärlek, där den öppna dörren leder till ett ställe där inget är separerat. Musiken från djupet i mig förenar mig med världen, trots känslan av förlamande oro.
 

Your Kisses

Dina kyssar fuktiga av livets droppar,  mot kinden snuddar lätt, lik en fjäders frihet i vinden, ljudlöst och mjukt som smeker mitt andetag, och fyller mina lungor med kärlekens kraft. Det är en ändlös stillhet i morgon kyssen- tystnad när natten försvinner där vi möts i hjärtats djupa grunder. 
 
Your kisses, damp with life drop to my cheek; lightly touching, like a feather's freedom in the wind, silently and softly caressing my breath, filling my lungs with the power of love. There is an endless stillness in the kiss of morning's silence, when the night disappears as we meet in the heart's deep grounds. Silence defines each thing, stillness makes our bodies sing. 

Midsummer at Angsbacka

 
Kategori: Life Taggar: Angsbacka,, Ingela Axkrants, a beautiful life, midsommar, midsommar på ängsbacka, Ängsbacka festivalen;