Raw Chocolate cake

 

Rebirth

 
Tårar, skratt, andhämtning och återkommande återfödelse efter dunkel djup sömn i underjorden. På nakna utsträckta ben och tår mot fuktig mark springer jag igen. Månskärvor och stjärnsplitter som stärkt min övertygelse om starka känslors välgörande kraft. Vårsolens obarmhärtiga ljus så efterlängtat och starkt efter vintervilans vita vidder. Återfödelse när allt öppnas och träder fram starkare. Det dolda blir synbart, lager på lager försvinner och knoppar brister ut i vårblom. Jubel, glädje och en återfödelse - en ny början och något stängs.
/Ingela 
 
English
Tears, laughter, breathing and a recurring rebirth after sleeping in deep darkness underground. With my bare, outstretched legs and toes against the moist soil, I'm running again. Crescent moons and a spatter of stars strengthen my conviction about the healing power of strong emotions. The Spring sun: a relentless light so awaited and strong after the winter's restful white expanses. Rebirth when everything opens and emerges stronger. The hidden becomes visible: layer upon layer disappears and buds bursting into spring bloom. Cheer, joy and rebirth — a new beginning as something else closes down. 

/ Ingela

Mystery and passion

Ovanför min säng bor allt och ingenting. Saker som ständigt är i rörelse. Min vackra blodröda Yoni tavla hänger alltid troget kvar och beskådar het älskog och stundtals slumrande familj. Ovanför min säng lever mystik och passion och en smula vemod. När sömnlösa nätter inträder, delar jag mina hjärte hemligheter och tar emot visdomsord från mina älskade böcker. Lyrik och dikt och prosa ibland, bor ovanför min säng i sagans land. Himmelens lila sken vaggar till sömns och rosenknoppar ovan för mig till drömmarnas land.
/Ingela 
 
English
 
Above my bed lives everything and nothing. Things that are constantly in motion. My beautiful blood red Yoni painting hangs there faithfully and sees hot lovemaking and sometimes slumbering family members. Above my bed lives mystery and passion and a little melancholy. When sleepless nights occur, I share my secrets of  the heart and receive words of wisdom from my beloved books. Poetry and poems and sometimes prose, living above my bed in a fairytale land.  Heaven´s purplish light rocks me to sleep and rosebuds take me to the land of dreams.

/ Ingela