In Memory

Ett ljus brinner sakta ut- så smärtsamt och natten känns lång i sömntungt sinne. Gårdagens solljus är fortfarande värmande skönt- ett minne är nära och klart- det vackra lyser igenom transperant gardin, i dödens fönster, som står på glänt. Du ser med öppenhet mot det formlösa landskap- ren som morgondaggen och tyst som ett stilla regn i vårnattens gryning- där slutar ditt andetag, din sagas sista sida läses till sist- en droppe som faller. Den frukt som du sådde har nu skördats- en gåva du ger till livets efterätt. Nu smeker dödens vita änglar dina trasiga vingar till läkning- du lyfter till en större värld- där inget skymmer solens sken, stjärnors skimmer eller månens leende. Friheten vinkar dig hem- allt är skönhet, allt är väl.
 
A candle burns slowly: leaving is so painful and the night feels long as I sleep with a heavy heart. Yesterday's sun is still a warm beauty. Memories are close and now completed in a silver-gray beauty that shines through the transperant curtain of death... this window, which is ajar. You see now with complete openness out upon the formless scenery: pure as morning dew and quiet as a gentle rain in this spring night's coming dawn. It all stops your breath; your story's final page is read at last in a drop falling. The fruit that you sowed is now harvested - a gift you give to life's bleak dessert. In the caress of death—white angels come to heal your broken wings. You fly now into a better world, where nothing blocks that sun's shining, its shimmering stars or moon's smile. Freedom welcomes you home where everythingl is beauty... and all is well. /Ingela
(In memory of John Beal, who just passed over.)
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Christian poetry, In Memoriam, Ingela Axkrants, a beautiful life, death, dikt, life and death, life poetry, poesi, poetry;

Reunion in Light

About the union of our inner masculine, the hunter, the seeker, with our divine inner femiinine, the receptive, the one who is our true essence in Light. 
/Blake Steele Visual Poetry
 
 
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Blake Steele, Ingela Axkrants, Love,, a beautiful life, dikt, poem, poesi,, poetry, spiritual life, union in love;

Dawn's Hands Caressing

Gryningens händer släpper sakta taget om natten - mina ögonlock öppnas för ljuset och naturens sårbarhet. Den rosa morgonrodnaden öppnar sin oändliga sal- frostiga moln träder in, som när erotikens gud får de älskade att mötas i oskuldfullhetens extas. Drömlikt är skådespelet när fragil skörhet pulserar i den vilda dansen på himmelens enorma scen- berusande är tillitens vingar utbredda över min själ. Sidenmjuka vindar smeker min nyvakna kropp. Plötsligt tystnar det inre sorlet- allt blir stilla, allt jag ser är skönhet. 
 
Dawn's hands drop slowly to let go of the night - his eyelids open as light to view the tender vulnerabilities of nature. The pink dawn opens his infinite spaces to let frosty clouds gently enter, as when the old erotic god's met in innocence and the fullness of ecstasy. Dreamy is the spectacle of fragile vulnerability pulsating in the wild dance of heaven's colossal scene; I am intoxicated with trust in the wings that slip over my soul. Silk soft breezes caress my awakening body. Suddenly Silence stops even my body's inner buzz... and everything becomes still... All I see is beauty. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Dawn, Ingela Axkrants, Love,, a beautiful life, dikt, love and beauty, mystical poetry, poesi, poetry;