I Look Out Into the Night

Jag tittar ut i natten, det är svart och världen är stilla med oändligt många tankar, lik tusentals små atomer i varje cell, som pratar med varandra om livets förgänglighet och skönhet. Rädslor som gömmer sig i tystnaden där tårar  får falla. Varje djup sorg håller tacksamheten i handen där glädjen inte förlorar sin röst, även när tungan vägrar lyda. Sömnlösheten bor hos systerar och bröder, som släpar stenar och vaken tanke letar efter inre ro, och ett tryggare ljusare bo i natten. 
 
I look out into the night: it is dark and the world is quiet with endless thoughts, like thousands of tiny atoms in each cell, talking to each other about the transience of life and beauty. Fears hide in the silence, where the tears will fall. Each deep sorrow keeps the gratitude of the hand where joy does not lose its voice, even when the tongue refuses to obey. Sleeplessness is staying with systers and brothers, lugging stones and awake, considering looking for inner peace and a safer, brighter stay through the night.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, hope, joy and sorrow, peace, poem, poetry;

Spiritual Enlightenment

I've never seen a person yet, who claims they are enlightened that I would like to be like. Living in the moment is not the entire goal. Cows live fully in the moment. It is not just about that, but being fully here this moment with a wide-open heart to embrace all of Life with Love, with compassionate forgiveness, with a deep commitment to exist for the good and freedom of all. And becoming so inwardly free and full of the love of Life that it all just has to overflow in some sort of artistry: full of colors, forms, sounds, rhythms and harmonies that match the magnificence of the higher flow of freedom and beauty we may call The Divine.

/Blake Steele

Kategori: Beauty, Life; Taggar: Blake Steele, a beautiful life, art, beauty,, enlightenment, spiritual enlightenment;

Victimhood

Glimtar av ljus från kärlek är givet, där hat är som störst och livet är svart. Självömkan, där offerskapet utövar våldtäkt på människors goda vilja. En orgie av manipulation och lögner för att slippa ta ansvar, där destinationen är meningslöshet och självförakt. Att blunda för verklighetens ögon mot fantasins sköra drömmar, föder nya monster att möta. Glimtar av ljus där hat är som störst, att kärleken förlåter är alltid en tröst.
 
Glimpses of light from love are given, exactly where hatred is greatest and life is black. Self-pity reigns where victims of rape are excluded from good will. There is an orgy of manipulation and lies to avoid taking responsibility. Here the destination is futility and self-loathing. To ignore reality with an eye toward fantasy and fragile dreams gives birth to new monsters to face. Yet we can have glimpses of light where hate is the greatest and find comfort that love always forgives.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, light in darkness, poem, poetry, victim;