You Tree

Doften av otämjd frihet finns i dina kyssar- därför låter jag dig alltid gå. Då växer din rot och når rymdens mörker- bländar världen med ditt ljus. Kala grenar vilar mjukt i visdomens famn- väver nya små utskott som når varje öppet hjärta. Silkes lena lockar- som vita oskuldfulla liljor din träd krona bär och lik himmelens stjärnbeströdda jungfru, smeker du hjärtan med din varma kärlek.
 
The fragrance of untamed freedom is in your kisses - this is why I always let you go. Then grow your root into the space of darkness so you may dazzle this world with light. Bare branches rest gently in wisdom's bosom - weaving small new sprouts to reach every open heart. Silky smooth curls—as white virginal lilies—your crown is like a heavenly starry maiden. You caress hearts with your warmth and love.
/Ingela
Kategori: Life, People, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, art and beauty, love and beauty, love poem, love poetry, love poetry, mystical poetry, relationships;

The Light in Me

En källa av ljus i sorgens tid, när ögonen stängs och kärlek tar vid. Världens mörker vilar stilla i smärtans tår- morgonens ljus är nära... vinter blir vår. Gryningens klara ljus öppnar livet när nattens mörker klär av sig- nu förenas land och hav för alltid- röster blir poesi. Ljuset vilar i grymheten på jorden- som fostret vilar tryggt i livmodern omgiven av kärlek.....en källa av ljus i sorgens tid- ögonen stängs och frid tar vid.
 
A source of light in time of sorrow; close your eyes and love begins. The darkness of the world rests in a painful drop of morning light drawing near as winter becomes our own. Dawn—when the darkness of night undresses in a clear light, an open life; land and sea are wed forever as our voices become poetic song. Light rests in the cruelty of the earth like a fetus rests safely in a womb... surrounded by love. A source of light in time of sorrow... eyes close, and peace begins.
/
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Love,, grief, light, love in sorrow, love poem;

Midsummer at Angsbacka

 
Kategori: Life Taggar: Angsbacka,, Ingela Axkrants, a beautiful life, midsommar, midsommar på ängsbacka, Ängsbacka festivalen;