Take all suffering in

Det osynliga, porlande blodet, djupt från den mörka jorden och den ljusa himmelen. Lidandet finns i mig.

Döden

Den vackra oskuldsfullheten i dödens ansikte expanderar visdomens tempel, till mer och mer klarhet. Ögonblicket är en öppning till rymdens rymd. 
Jag förväntar mig inget, inget. brinn ljusare och ljusare, stjärnan har evighetens tid, så var aldrig rädd för att möta din smärta, sorg, dina rädslor. 

djupet

Musiken från djupet, som spelas men inte hörs i allas öra, som rymden själv med evighetens klang. En vidunderlig känsla som är öppen och klar, vilande och stor. Tygdlös svävande i ett tomrum av kärlek, där den öppna dörren leder till ett ställe där inget är separerat. Musiken från djupet i mig förenar mig med världen, trots känslan av förlamande oro.