Gladness

Ingen skugga kan hota mitt solsken, med öppenhet är glädjen skyddad i mitt regnbågsland, där luften är fri att andas och livet är en stund av glädje. Spring mitt barn, till evighetens strand, över mo och fjäll, mot livets källa, vid din rand. Jag möter nattens mörker och dagens ljus och flyr inte dödens kraftfulla obegriplighet; det djupaste steget till vila är med mig idag.
 
No shadow can threaten my sunshine—transparency is the joy protected in my rainbow land, where air is free to breathe and life is a moment of joy. Run, my child, to eternity's beach, over moor and mountain, the source of life on your edge. I faced the darkness of night and the light of day and do not flee death's powerful, incomprehensible mystery. The deepest stage of sleep is with me today.
/Ingela
 
 
 
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, death, happiness, mystical poetry, poetry;

Sulamit- My Friend

Du är i rummet brevid; endast den transperanta gardinen skiljer oss åt, som en vintersömn när naturen är som vackrast, och inte skyr den kalla vindens tid. Jag känner din doft, som när bladen fallit från trädkronans gren; nu gömd under snö. Nu sover marken, och din andedräkt värmer ett fruset hjärta. Tyst lägger sig livet och döden ner och allt är glömt, bakom det förflutnas dörr. Minnet efter dig förblir orört, som vit nysnö; faller dunlätt ner från trädet och jag går vidare.
  
You are in the next room, with only a transperant curtain separating us, like a winter sleep, when nature is at its best—never shunning the cold wind of time. I feel your scent, when the leaves have fallen from the tree crown branch and are now hidden under snow. Now the ground is sleeping, and your breath warms a frozen heart. Quiet settles down over life and death and everything is forgotten behind the door of the past. The memory for you remains untouched as white fresh snow; a dove-light of peace streaming down from the trees... and I move on.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, death,, life poetry, old age, poem about death, poem about old age, poetry;

I Look Out Into the Night

Jag tittar ut i natten, det är svart och världen är stilla med oändligt många tankar, lik tusentals små atomer i varje cell, som pratar med varandra om livets förgänglighet och skönhet. Rädslor som gömmer sig i tystnaden där tårar  får falla. Varje djup sorg håller tacksamheten i handen där glädjen inte förlorar sin röst, även när tungan vägrar lyda. Sömnlösheten bor hos systerar och bröder, som släpar stenar och vaken tanke letar efter inre ro, och ett tryggare ljusare bo i natten. 
 
I look out into the night: it is dark and the world is quiet with endless thoughts, like thousands of tiny atoms in each cell, talking to each other about the transience of life and beauty. Fears hide in the silence, where the tears will fall. Each deep sorrow keeps the gratitude of the hand where joy does not lose its voice, even when the tongue refuses to obey. Sleeplessness is staying with systers and brothers, lugging stones and awake, considering looking for inner peace and a safer, brighter stay through the night.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, hope, joy and sorrow, peace, poem, poetry;