Space Dissolve Into Lumonosity

Tiden vilar i ljuset och försvinner oändligt snabbt förbi, hon glimtar den gröna färgen i vindens meoldi, den liknar en trollslänas enda dag-  ett enkelt vingslag, när allt finns här i stund så kär. Tiden upplöses i solens gula strålar och hon smakar på sitt sanna klara jag, så sött som den ljuvligaste honung på jungfrubröst. I den stunden dansar tårarna av tacksamhet på kinden, så oändligt glad en ljusvarelse är idag. Tiden vilar i ditt vackra sken...
 
Time rests in the Light and quickly passing, endlessly disappears. She glimpses green color in the melody of wind . It resembles a draggonfly that is here with its simple wing beat for only one day... perfectly here in this precious moment. Time dissolves in the sun's yellow rays and she tastes of her true, clear Self — as sweet as honey on a virgin breast. In that moment her tears are dancing with gratitude on her cheek, so incredibly happy as a Light being today... Time resting in her beautiful shine./ Ingela
 
Kategori: Beauty, Life; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, art, mystical poetry, poetry;

A Change of Time

 
Blyga fötter går på upptäcksfärd i världen idag, för att möta nyfödd sol och dess bleka skönhet som sprider ljus till världens mörker. En utandning från molnfri himmel -sprudlande glädje från skälvande tår. Det känsliga hjärtat är öppet när renhetens skira lilja bjuder upp till dans. Ögonen sluts när drömmar tar vid- dom springande fötter får vila i frid. När ljuset når min själ - när allt blir grönt....och livet är som bäst, det är det som skrämmer mig mest.  
 
Shy feet go exploring in the world today, to meet the newborn sun and its faded beauty that brings light to the darkness of the world. An exhalation from the cloudless sky—exuberent joy from a trembling tear. The sensitive heart is open when a pure, delicate lily invites you to dance. The eyes are closed and I let myself rest; my running feet may also rest in peace. When light reaches my soul... everything turns green .... and when life is best, that's what frightens me the most. /Ingela
Kategori: Beauty, Life, Poetry; Taggar: Art, creativity, Ingela Axkrants, a beautiful life;

Spiritual Enlightenment

I've never seen a person yet, who claims they are enlightened that I would like to be like. Living in the moment is not the entire goal. Cows live fully in the moment. It is not just about that, but being fully here this moment with a wide-open heart to embrace all of Life with Love, with compassionate forgiveness, with a deep commitment to exist for the good and freedom of all. And becoming so inwardly free and full of the love of Life that it all just has to overflow in some sort of artistry: full of colors, forms, sounds, rhythms and harmonies that match the magnificence of the higher flow of freedom and beauty we may call The Divine.

/Blake Steele

Kategori: Beauty, Life; Taggar: Blake Steele, a beautiful life, art, beauty,, enlightenment, spiritual enlightenment;