Take Me Back

Ta mig tillbaka till livets gröna gren, där rösten från flickan är klar och ren  - med silkeslena bara bröst, är sommarens grönska långt ifrån höst. Vill du ta min hand och följa mig till barfotaland, - leka med vinden, smaka på den första kyss som smeka livets sår? Besöka en barndom som aldrig tog slut, en skog där jag kände mig så fri och kunde springa vaken i livets eufori. Ta mig tillbaka till tiden då änglar smekte en vidunderlig morgon så grå, en kärlek som blott oskulden kan förstå. Ta mig tillbaka, men lämna aldrig tiden nu, detta är tankens magi. 
 
Take me back to life, green branch, where the voice of the little girl is clear and clean—with her silky naked breast—the summer greenery far distant from the fall. Would you take my hand and follow me to the barefoot country, and to the first kiss that tastes like spring? Let me visit a childhood that never ended: a forest where I felt free and ran wide awake in life's new joy. Take me back to the time when angels were playing amidst a monstrous gray morning in a love that only a pure innocent can understand. Take me back, but never let me leave this time of here, of now—this is a magical thought. 

Space Dissolve Into Lumonosity

Tiden vilar i ljuset och försvinner oändligt snabbt förbi, hon glimtar den gröna färgen i vindens meoldi, den liknar en trollslänas enda dag-  ett enkelt vingslag, när allt finns här i stund så kär. Tiden upplöses i solens gula strålar och hon smakar på sitt sanna klara jag, så sött som den ljuvligaste honung på jungfrubröst. I den stunden dansar tårarna av tacksamhet på kinden, så oändligt glad en ljusvarelse är idag. Tiden vilar i ditt vackra sken...
 
Time rests in the Light and quickly passing, endlessly disappears. She glimpses green color in the melody of wind . It resembles a draggonfly that is here with its simple wing beat for only one day... perfectly here in this precious moment. Time dissolves in the sun's yellow rays and she tastes of her true, clear Self — as sweet as honey on a virgin breast. In that moment her tears are dancing with gratitude on her cheek, so incredibly happy as a Light being today... Time resting in her beautiful shine./ Ingela
 
Kategori: Beauty, Life; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, art, mystical poetry, poetry;