Take All Suffering In

Det osynliga, porlande blodet, djupt från den mörka jorden och den ljusa himmelen.
Lidandet finns i mig och möter världen med tacksamhet.
 
Ah... this invisible, trickling blood, flowing deeply from the dark earth and bright sky.
The suffering is in me and meets the world with gratefulness /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: dikt, poem, poetry;

My Old House

Ödehuset vid livets slut, minns att stjärnorna ler under sömnen, hjärtat drömmer om evigheten.....döden är ljus som solen, om vi blir vänner en dag. Vägen genom sorgen, tvivlet, tomheten går igenom livets natt, nakenheten som föds i soluppgångens strålar, känns som vingar när tårar faller.
Jag Knäböjer inför godheten.
 

Old house, at the end of your life, remember that stars smile as they sleep, and hearts dream of eternity... and that death is as bright as the sun... if we only become friends with it one day. The road through sadness, doubt, emptiness goes through life's dim night; but nakedness is born in the rays of the rising sun—and this feels like wings even as tears fall. I kneel before goodness. /Ingela

Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, poetry;

All I Am

 
Allt jag är finns i mörkrets djupa grund, där smärtan vill smekas ömt av andetaget som inte glömt livets känslighet, som när diktens flod flyter sakta i mig. Allt jag är finns i denna stund, i ljusets tystnad, värmen sprids till hjärtat som minns skönheten, vilande i gryningens sken. Allt jag är, utan början eller slut...en oändlighet av vågor så mjuka.
 
All I am is in darkness' deep foundation, where pain is tenderly caressed by a breath that does not forget life's sensitivity... as when the poetry river flows slowly into me. All I am is in this moment, in the light of silence, the heat spread to the heart that remembers a beauty lying dormant in dawn's light. Everything I am, without beginning or end, is an infinity of soft waves. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, poetry;