To Margret


Ögonblicket när du dör, håller jag en utblommad maskros i min hand, din kropp är i ett land långt bort, men din själ är här. Din skönhet finns i blomman och du springer fri i vinden och gör de volter du alltid velat göra. Du finns i solen som värmer mitt skinn, i vårregnet, denna ljusa dag. Din närvaro stannar tiden en stund, och jag minns ett ögonblick, som mjukt glänser över jorden idag. Inget att söka, inget att lära, livet finns här i döden, min kära. Så jag andas in din oändlighet, ditt ljus och din kärlek; det är skönt att vara nära...
/Ingela
 
English
This moment, as you die, I keep a tired dandelion in my hand. Your body is in a land far away, but your soul is here. Dear... your beauty is in this flower. Now you run free in an everlasting wind, and make the cartwheels you always wanted to do. You are the sun that warms my skin in the spring rain, this bright day. Your presence stops time for a while, and I remember a moment like soft sunbeams on the earth. No searching, no learning... life is here in death, my dear. So I breathe in your infinity, your light and your love; it's so nice to be close... 

/Ingela

Holy Love

Livets renhet, faller stilla ner och vingspetsar berör varandra, allt är heligt och jag ser dig. Den vackraste rytmen ljuder när jag hör ditt hjärta slå. En stilla doft av sanningen är nära, det som förenar mig och alla kära på vår jord. Livets väv ses bäst i skymmningen, när mörkret tränger sig på, oändligt och starkt, likt spindelns verk som klarar att fånga tunga regndroppar. Jag känner klarhet, mjukhet och kärlek och världen målas återigen ren, inför hjärtats sång.
/Ingela
 
English

Life's purity, falling quietly down as wing tips touch each other. Everything is holy, and I see you. A most glorious  rhythm sounds as I hear your heart beat. A gentle fragrance of the truth seems near: it unites me and all the ones on our earth. I can see the web of life best when the dark crowd is in it, infinite and strong, like the spider's work that easily holds heavy raindrops. I feel clear as glass with tenderness and love, and the world is painted translucent again as I face the heart-song of life. 
/Ingela

Kategori: Beauty, Life; Taggar: Compassion, Grateful, a beautiful life, bohemian, bohemian life, kärlek, love life, love poet, lovemyself, natural beauty, poesi, poetry, spirital, spiritual blog;

Compassion

En kanske redan bruten vinge eller någon med trasiga skor, vet vi vem inuti skalet bor? Ögon som glittrar, är det någon som ser bakom masken som ler. Ett hjärta som gråter och ber om hjälp, någon som stjälper och smärta har hänt. Själviska handlingar som krossar en själ, tiden på jorden är knapp, fråga dig; varför är du här. Hur många gånger kan det få ske, att någon trampar på blommor utan att se, skönheten inuti, som bara vill ge. Jag ber för alla att godhet ska råda och att vad som än händer ärlighet och renhet få skåda. Att göra någon illa, skadar mest förövaren själv, så därför jag stilla förlåter igen, sänder en kyss med vinden, och kanske den smeker dig lätt på kinden. 
/Ingela
 
English

Perhaps the wing is already broken, or the shoes worn out and tired… do we know who lives inside the shell… anyway? With glistening eyes, who of us can see behind the smiling masquerade? Some heart cries and pleads for help, someone rolls over and pain transpires. Selfish acts crush souls; but time on earth is short! Ask yourself; why are we here?

And how can this happen that people trample flowers without seeing the beauty under their feet— this fragile fragrance that exists for the sake of joy? I pray that goodness prevails: and that whatever happens, what is honest and pure shines through. Because hurting another wounds the abuser herself — therefore I choose to forgive and send a kiss on the wind. Perhaps it will caress you lightly on your cheek. 

/ Ingela
Kategori: Life Taggar: alive, beautiful, beautiful life, bohemian life, boho life, kärlek, love life, love poet;