My different tin boxes

Mina olika burkar stora, små, runda, ovala och några med prickar på. Jag inspirerades av samla på burkar när jag satte in ett fint gammalt fönster i köket, istället för luckan som var där innan. Den röda burken med blommor doftar kaffe och den blåa med fjärilar har magen full av havre flingor. Den röda med prickar bär barnens smörgåsar på sin rygg och trots sin ålder håller ihop och forsätter livs resan tillsammans med oss, höst som vår. Jag gömmer inte längre, utan låter ljuset tränga in i alla sprickor. Mina burkar är som små rum där jag förvarar mina skatter. Jag delar gärna med mig av innehållet och tappar ibland små frön här och där. Min fina gamla trevåningsburk står alltid framme och i den ligger godsaker som barnen kan äta av, russin, fröer, dadlar, torkad frukt och lite annat. I burkens källare ligger raw choklad som då och då låter smaklökarna få skrika ut sin njutning. Alla mina vänner talar till mig, en del med fjäderlätta sjungande melodier och några med tunga släpande tungor. Repor som vittnar om betydelsefullhet och vackra stunder. Minnen.... av förgången tid och här och nu.
/Ingela
 
English
My different tin boxes and cans, large and small, round, oval and some with dots. The inspiration to start collecting them came when I replaced a cabinet door in the kitchen with a beautiful old window. The red one with flowers gives me a smell of coffee and the blue one with butterflies has a stomach full of oat flakes. The red one with dots carry my children's sandwiches on its tired back, and despite its age it stays with us on our life journey, autumn and spring. Instead of hiding I allow the light to penetrate into all the cracks. My tin boxes are nowadays small rooms, that store all my various treasures. I like to share the contents and sometimes I drop some seeds here and there. My fine old three-story tin box is always out and the inside has goodies that my kids can eat: raisins, seeds, dates, dried fruit and little else. In the basement of the box the raw chocolate lives which occasionally lets the taste buds get to scream out their pleasure. All my friends are talking to me, some with feathery singing melodies and some with heavy trailing tongues. Scratches that testify importance and beautiful moments . Memories .... of the past and the here and now.

/ Ingela

Kategori: Life Taggar: bohemian life, cans, collecting tin boxes, jars, life poetry, love life, love poet, raw food chocolate, tin boxes;

I can see your light

Ditt skimmer berör mitt hjärta, oavsett naturens skiftningar, mellan mörker och ljus. Allt vilar i ljusblåa virvelvindar och i tunga regndroppar i skyn. Smärtsamma rytmer på oändlig livs sträng. Jag kysser din brännande kropp och svindlande skönhet och isblå klarsyn smeker mina läppar. Överflöd av vilja och glöd så varm och med en lätthet, går jag vid din sida. Jag söker tröst ibland i naturens livgivande vila och skönhet, och fylls på av kraft och tillit. Trots tårar i mina ögon, kan jag se ditt ljus i ögon så sanna och jag andas in din doft så underbar. Kraftlöshet, smärta och trötthet - dagar, veckor och månader flyger förbi. Böner och små långsamma steg i trappan, både ner och upp och som nu, stilla, stående i mitten av vardagen. Ditt skimmer berör mitt hjärta och jag älskar dig så högt att kroppen skälver i takt med min inre sång.
/Ingela
 
English
Your shimmer touches my heart, regardless of natures shifts between darkness and light. Everything rests in light blue whirlwinds and heavy rain drops in the sky. Painful rhythms on an infinite life-string. I kiss your burning body - staggering beauty and ice blue clarity caress my lips. Plenty of will and glow so warm and with ease, I walk by your side. Sometimes I seek solace in nature's life-giving rest and beauty, and fill myself with more power and trust. Despite the tears in my eyes, I can see the light in your eyes so truly, and I breathe in your scent so wonderful. Weakness, pain and tiredness - days, weeks and months fly on by. Prayers and small slow steps on the stairs, both up and down, and now, still, standing in the middle of everyday life. Your shimmer touches my heart and I love you so highly that my body trembles in tune with my inner voice. 

/ Ingela  

This is what I AM

I am nothing but love, nothing less and nothing more. Sometimes this can be difficult for people to understand, to see and to feel. But no matter to that I still remember the energy I am and will be. I AM here to be love and to spread that beauty to all around me, even at difficult times as these I still AM nothing less than Love. Love that is colorful, love that is happy, love that is visible, love that is flowing like a river to all parts of me. Starting at the center of my heart and flowing out to the universe –  and never stops. I can no longer stop this, I tried and bitterly failed. Now it is time for me to fully be what I AM, even at difficult times. Even when it is difficult to say, difficult to write, I no longer have a choice to go back to being less of what I AM. This is what I AM and serve you with. It is time to be the light houses we are.
Love, Mia
 
Follow us with bloglovin <3