Vindens Barn

Jag är ett vindens barn, som lämnar mitt osynliga spår när måste gå. Sanningens viskningar lämnar tystheten innan frihetens vingar lyfter mig, lik känslan som när poesin med lätthet når hjärtat. Jag är ett vindens barn, som älskar luftens vågor, mot naken sårbar hud. När jag måste gå hem för att kyssa mitt hjärtats ro- kom då ihåg, jag är ett vindens barn av luft och ljus.....som förstår de tunna grenarnas röst i stormig natt.
 
I am a child of the wind, leaving my invisible traces if I have to go. Truth's whispers leave silence before freedom's wings lift me, like the feeling when a poem easily reaches my heart. I am the wind's child, who loves the air waves on my naked vulnerable skin. If I have to go home to kiss my heart, to remember: I'm a child of the wind, of air and light ..... who understands the thin branch's voice in a stormy night. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, life poetry, poetry;

The Light is Whispering Silence

 
Ljuset tittar in genom fönstret och viskar tyst- det är idag vinden och skogen flätar sina händer runt din nakna kropp. Spring barfota, utan att stänga dörren till kärlekens sorg, det liknar en blommas öppnande inför vårsolen, när minnet av den mörka, kalla vinterns vila smakar sött. Kyss tankarna från ditt dånande hav, det stillar din storm och släcker förtvivlade själars törst, när livet tar en annan form. lek naket med dödens sanning och det förflutna saknar betydelse, men hänger vackert på trädens grenar som skimmrande juveler.  
 
The light looking through the window and whispering silence... today the wind and the forest intertwine their hands around your naked body. Running barefoot, without closing the door to love or grief, now resembles a flower opening before the spring sunshine, when the memory of the dark, cold winter's rest tastes sweet. Kiss your thoughts of the roaring ocean: it quiets your storm and quenches your desperate soul's thirst. When life takes a different form, play the naked truth of death and know the past is irrelevant... yet still hangs beautifully on these branches that shimmer like jewels. /Ingela
 
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, poetry;

I Miss You

 
Havet stiger och sköljer bort, ditt fotavtryck i sanden- all din smärta följer vågorna till spegelbalnk sjö. Stormarnas våld mot din sköra klippa, ljudet av en våldsam lek, allt tonar bort i oåndlig tystnad, smekt av älskande händer- inget utplånar vida stränder, där livets djupa svar vilar i öppet land och hav.
 
The sea rises and washes away your footprint in the sand- all your pain following waves of lake Spegelbalnk. Storms violence surge against your delicate cliff, the sound of a rushing play, everything fades away in endless silence, caressed by loving hands. Nothing obliterates wide beaches, where life's profound answer rests upon the open land and sea. /Ingela
Kategori: Life Taggar: Ingela Axkrants, love poetry;