Light in Dark Thoughts

Solen strålar i oändlig rymd- blixtrande, genomsyrar allt; värmen flyter genom alla rummen; ljuset vilar i mörka tankar, hat och missmod- skuggans stillhet- då har jorden rört sig ännu ett varv kring solen. Den vilda auran har inga gränser-  sveper över land och hav, ljus och mörker. Se stjärnor i andras ögon- livet en resa i rymd och närhet, akter av vacker sång. 
 
The sun's rays in infinite space are blazing, pervading everything. Its heat flows through all the rooms; light resting in dark thoughts, hatred and mistrust—shadow peace—and the Earth has moved one revolution around the sun again. A wild aura without borders sweeps over land and sea, light and darkness. See the stars in other people's eyes. Life is a journey in space and near proximity—and in acts of beautiful song.
/Ingela
Kommentera inlägget här: