Longing

Photo by Pau Apal'kin

Längtan-du finns inte kvar, verkligheten är allt jag har. Den morgondröm som levde, fångade varma vindar, rädslans  orkan blåste sönder, i rörelsen kom sanningen-smekt av den djupaste mörkaste droppe som föll- insikten om att livet höll. Längtan du finns inte kvar- kärleken är allt jag har. 
Longing for you is not there; this reality is all I have. The morning dream is alive: trapped warm breezes, fear's hurricane blown apart—with the movement came the truth, caressed by the deepest, darkest drop, a falling realization that life held. This longing for you is not a quarter of the love of all I have.
/Ingela
Kommentera inlägget här: