Death's Door

Döden står naken i evighetens port- öppen, så livet kan växa sig rikt och stort. Som en vacker målning att spegla sig i, när sanningen gömt sig. Längst in i tystnaden bor livet och döden- dess port öppnas sakta- våga möta rädsla i hjärtat- där inget kan mistas, förgöras eller fulfulas. Ingen tid kan förloras- dödens ömma händer smeker alltid känslig själ.
 
Death stands naked in eternity's open door, so life can grow rich and big. Like a beautiful painting to reflect themselves in, when truth is hiding. At the head of silence lives life and death- its gate opens slowly- dare to face the fear in your heart- where nothing can be destroyed or fulfilled. No time can be lost—death's rough hands caress the sensitive soul.
/Ingela
Kategori: Life Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, death, dikt, life and death, poesi, poetry, spiritual life;
Kommentera inlägget här: