A Constant Birthing

Att leva är att födas i varje ögonblick, gnistrande, lik daggens klaraste morgon kristaller- ett pärlband om dess hals. Ett konstant födande i ljuset och mörkret som när, livmodern öppnar sig inför frihetens kärleksgåva- smärtan, som fullbordar tilliten om och om igen. Det allra starkaste mötet med gud, sker i den svåraste stund- i tomrummet mellan andetaget föds medkänslans blommning. Att leva är att vara ett med  livets skiftningar -ljusets nyanser, är som ett vackert smycke runt min hals. Tack för stunden som den är....  kärlek föder visdom till världen.
 
To live is to be born at any moment, sparkling like dew's clearest morning crystal — a necklace. A constant birthing in light and darkness as when a uterus opens before freedom, a love-gift of pain, which completes the trust again and again. The most powerful encounter with God takes place in the most difficult moments—in the void between each breath is born compassion and blooms. To live is to be one with the vicissitudes of life; lights and shadows are a beauty around my neck. Thanks for time as it is... love begets wisdom in this world. /Ingela
 
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, birthing, dikt, life,, poesi, poetry;
Kommentera inlägget här: