The Vitality of Life

Livskraftens osynliga band, går från hand till hand och håller våra hjärtan samman och den natur som vi alla är en del av. Ändlöst lång är vår väv tillsammans; havets vågor och hennes smärta, allt är en del av mig och allt jag bär tillhör även dig. Ensamheten, den stora, gråter ibland på avstånd, men samhörigheten är nära och kan kännas genom det öppna fönstret, där alla världar kan mötas, där inget är åtskillt från dig. Döden och livets lund av gemensam stund.
 

Power and vitality, an invisible band going from hand to hand and keeping our hearts together in this Nature that we are all a part of. Limitless is the fabric that unites us: even the ocean waves share our pain. Everything is a part of me and everything I wear also belongs to you. The loneliness, the immense, sometimes cries in the distance, but the affinity is close and can be felt through this open window within, where all worlds meet, where nothing is separate from you. Death and life are simply a garden of shared moments.

/ Ingela

Kategori: Life Taggar: Blake Steele, Ingela Axkrants, Love,, dikt, hippie chic blog, kärlek, life poetry, poem, relationships;
Kommentera inlägget här: