Touch

Du berör mig, när mina händer smeker den vackrate skugga vilande på din kind . Ändlös stillhet i vågornas brus och ett hav av ömsint värme när din kropp öppnar upp, så tillgiven och mjuk. Livet och döden, vattnet smälter ihop, som en treklang som alltid kommer att leva kvar i världen. Farväl du lilla båt, som vill i hamn... där finns en sång som väntar på dig. 
 
You touch me, when my hands caress the beautiful shadow resting on your cheek. Endless stillness of the waves and a sea of tender warmth when your body opens up, so affectionate and gentle. Life and Death... water melts together as a triad that will always live on in the world. Goodbye, you little boat, looking for a port ... there is a song waiting for you./ingela
Kommentera inlägget här: