Erika

Kristallers klarhet faller mot orörd snö- du somnar tungt, omgiven av tusen glittrande liv. I vita skärvors mönster är är allt förlåtet. Du vågar låta skönheten stanna, trots en frusen värld när grönskan vissnar och dör. Himmelen fylls av stjärnors berusande sång, när en vacker själ ljudlöst möter evighetens ljus....
 
Crystaline clarity falls against virginal snow, falling asleep heavily, surrounded by a thousand glitters of life. In white fragmented pattern everything is forgiven. You dare let the beauty stay, despite this frozen world, as all vegetation withers and dies. Heaven is filled with stellar, intoxicating vocals, as a beautiful soul silently faces the light of eternity ....
Kategori: Life Taggar: Ingela Axkrants, poetry;