Blessed

Den vidunderliga utsikten över nejden sprider sin väldoft och sång i gruvans dunkla gångar. ljusa reflektioner i gömda sprickor- skimmrar i sitt ursprungliga ljus. Mitt gömda rum blottas när alla slöjor rycks bort, allt bleknar till slut i stillsam tystnad- ett glädjefyllt hjärtas röst. Tilliten reser genom i de mörkaste tunnlar, där mina vingar bär- jag snuddar vid livets topp, det sköra jag gömt- att tillåta det mörkaste mörker att bli himmelens vackraste stjärna, den kraftfullaste, klaraste jag sett- som det turkosa hav, kärleken har givits som gåva till mig.
 
A resplendent view of the landscape spreads fragrance and singing into my obscure dark of time. Bright reflections shine in hidden cracks with their original light. My hiding place is exposed as all my veils fall away, and everything fades into serene silence—a joyful heart's secret voice. Reliance traveling through the cracks in the rock grows steady in secrets and the darkest tunnels. My wings are wearing the bright fragility I once hid. I am allowing everything I have dreamed. A crack in me is the most beautiful thing I have seen—a blessing of love given.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, poem, poesi, poetry;