Black Ash on Snow

Hur ska jag kunna följa stormens blinda öga, ett djup av mörker där våldet får ta plats. Det handlar inte om ögon, utan den svarta korpens  breda vingar som skuggar klarhetens väg i en förvirrad tid. Hur ska jag kunna leva så välsignad, när världens hjärta brinner med sån intensitet, som svart aska smälter ner i den vita oskuldsfulla snön. Låt mig få leva denna vackra dag inför ditt leende. 
 

How will I be able to follow the storm blind eye, a deep darkness where violence may take place. It is not the eyes, but the black raven wings trailing a clear road in a confused time. How can I live so blessed, when the world's heart burns with such intensity that black ash melts within white virginal snow. Let me live this beautiful day before your smile. <Ingela

Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, poem, spiritual poetry;