Take All Suffering In

Det osynliga, porlande blodet, djupt från den mörka jorden och den ljusa himmelen.
Lidandet finns i mig och möter världen med tacksamhet.
 
Ah... this invisible, trickling blood, flowing deeply from the dark earth and bright sky.
The suffering is in me and meets the world with gratefulness /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: dikt, poem, poetry;