Grow as a Tree

Låt mig få spira stilla som ett osynligt växande blad i vårsolens varma famn. Blommning från ingenstans, där skönheten lever en stund för att sedan vissna och dö i skapelsens lund. Nya fröer vaknar; sprids i vindens sus och där faller det sista bladet på ett träd; någon sprider sitt himmelska ljus. Låt mig få spira i grönskan, i förmultnande löv och le när brusten kvist så varsamt vackert växer ihop med det som är jag.
 
Let me blossom in stillness as an invisible growing leaf in spring's sun-warm embrace. Blooms of nothingness, where beauty lives for a moment and then withers and dies in the groove of Creation. New seeds awake; spread out in the sound of the wind, and where the last leaf on a tree falls... someone spreads her heavenly light. Let me touch the scepter of greenery in decaying leaves and smile when broken twigs gently, and beautifully merge with me, as I am.
/Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, mystical poetry, poem, poesi, poetry;