Resting

Livet vilar mjuk i tillitens famn som när vinden finner stillhet i nakna träds enkelhet. Vita vingar så oskuldsfullt flyger vidare efter den obarmhärtiga nattens erövrare, som försökte förråda den renhet som finns i rosa skyars bedårande skönhet. Livet vilar mjukt i skaparens kärlek, på hemlig grund som när daggen på ett blad vilar i morgonens grynings strålar. Det finns ett mörker som vilar i sin egen skugga som när livets ljus lyser igenom sorgens svarthet.... det finns en tysnad i mig som vilar.
 
Life rests in the soft embrace of trust, as when the wind finds tranquility in naked, unviolated simplicity. Innocent white wings fly on after the merciless night conquerors those who tried to betray the purity that comes in a pink sky's enchanting beauty. Life rests gently in the Creator's love, as when dew on a leaf brims brightly in the luminous rays of dawn. There is a darkness resting in its own shadow, as life's light shines through sorrow's blackness .... There is a silence in me resting. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, life poetry, poem, poem about silence;