Vindens Barn

Jag är ett vindens barn, som lämnar mitt osynliga spår när måste gå. Sanningens viskningar lämnar tystheten innan frihetens vingar lyfter mig, lik känslan som när poesin med lätthet når hjärtat. Jag är ett vindens barn, som älskar luftens vågor, mot naken sårbar hud. När jag måste gå hem för att kyssa mitt hjärtats ro- kom då ihåg, jag är ett vindens barn av luft och ljus.....som förstår de tunna grenarnas röst i stormig natt.
 
I am a child of the wind, leaving my invisible traces if I have to go. Truth's whispers leave silence before freedom's wings lift me, like the feeling when a poem easily reaches my heart. I am the wind's child, who loves the air waves on my naked vulnerable skin. If I have to go home to kiss my heart, to remember: I'm a child of the wind, of air and light ..... who understands the thin branch's voice in a stormy night. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, life poetry, poetry;