My different tin boxes

Mina olika burkar stora, små, runda, ovala och några med prickar på. Jag inspirerades av samla på burkar när jag satte in ett fint gammalt fönster i köket, istället för luckan som var där innan. Den röda burken med blommor doftar kaffe och den blåa med fjärilar har magen full av havre flingor. Den röda med prickar bär barnens smörgåsar på sin rygg och trots sin ålder håller ihop och forsätter livs resan tillsammans med oss, höst som vår. Jag gömmer inte längre, utan låter ljuset tränga in i alla sprickor. Mina burkar är som små rum där jag förvarar mina skatter. Jag delar gärna med mig av innehållet och tappar ibland små frön här och där. Min fina gamla trevåningsburk står alltid framme och i den ligger godsaker som barnen kan äta av, russin, fröer, dadlar, torkad frukt och lite annat. I burkens källare ligger raw choklad som då och då låter smaklökarna få skrika ut sin njutning. Alla mina vänner talar till mig, en del med fjäderlätta sjungande melodier och några med tunga släpande tungor. Repor som vittnar om betydelsefullhet och vackra stunder. Minnen.... av förgången tid och här och nu.
/Ingela
 
English
My different tin boxes and cans, large and small, round, oval and some with dots. The inspiration to start collecting them came when I replaced a cabinet door in the kitchen with a beautiful old window. The red one with flowers gives me a smell of coffee and the blue one with butterflies has a stomach full of oat flakes. The red one with dots carry my children's sandwiches on its tired back, and despite its age it stays with us on our life journey, autumn and spring. Instead of hiding I allow the light to penetrate into all the cracks. My tin boxes are nowadays small rooms, that store all my various treasures. I like to share the contents and sometimes I drop some seeds here and there. My fine old three-story tin box is always out and the inside has goodies that my kids can eat: raisins, seeds, dates, dried fruit and little else. In the basement of the box the raw chocolate lives which occasionally lets the taste buds get to scream out their pleasure. All my friends are talking to me, some with feathery singing melodies and some with heavy trailing tongues. Scratches that testify importance and beautiful moments . Memories .... of the past and the here and now.

/ Ingela

Kategori: Life Taggar: bohemian life, cans, collecting tin boxes, jars, life poetry, love life, love poet, raw food chocolate, tin boxes;