Death can come in every moment

En av guds vilsna själar har fått vingar en stund,  då glimtar klarheten, klarare än separationens mörka grund. Då öppnas himmelen till min evighet, och låter mig vila i kärlekens