You Tree

Doften av otämjd frihet finns i dina kyssar- därför låter jag dig alltid gå. Då växer din rot och når rymdens mörker- bländar världen med ditt ljus. Kala grenar vilar mjukt i visdomens famn- väver nya små utskott som når varje öppet hjärta. Silkes lena lockar- som vita oskuldfulla liljor din träd krona bär och lik himmelens stjärnbeströdda jungfru, smeker du hjärtan med din varma kärlek.
 
The fragrance of untamed freedom is in your kisses - this is why I always let you go. Then grow your root into the space of darkness so you may dazzle this world with light. Bare branches rest gently in wisdom's bosom - weaving small new sprouts to reach every open heart. Silky smooth curls—as white virginal lilies—your crown is like a heavenly starry maiden. You caress hearts with your warmth and love.
/Ingela
Kategori: Life, People, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, art and beauty, love and beauty, love poem, love poetry, love poetry, mystical poetry, relationships;