So Beautiful to Live

Ljuset är så bedårande vacker, när det hårda hjärtat mjuknar, lik den frusna mossen som tinar i solstrålarnas varma famn. Den värkande inkapslade kylan smälter samman med sårbarheten, som släpper hjärtesorgen fri under godhetens upplysta landskap. Ljudet är så bedårande vackert när tårar faller, för hjärtat har sett skönheten i det mörka avgrundsdjupet - Ljuset lever i smärtans gömslen - Vi möts i lusten, att leva i öppen intelligens- att mjukna i vårens alla färger.
 
The light is so gorgeously beautiful when the hard heart softens, like a frozen bog that melts in the sun's warm embrace. The aching ancient ice melts in vulnerability, which releases the heart's soft saddness into freedom in the goodness of a radiant landscape. When tears fall the sound is so delightfully beautiful; the heart has seen the splendor of the dark abyss' depth that living in pain tranforms. We meet in our desire to live in open intelligence—and to soften in spring's colors.
/ Ingela