Complete

Hej, du som tror att du är trasig när skärvorna skär i hjärtat. Vårda de vackra sprickor du har, så att guds ljus kan sippra in... som när solen värmer ditt ansikte om våren. Den efterlängtade helheten kväver öppenheten - stänger ögonblickets dörr. Livet är livet, och ibland faller allt - som stormens vilda framfart över jorden. Du som har gått sönder - fortsätt att andas ett andetag och nästa tills du vågar tro att du är fullkommlig.

Hello, you who think you are broken, when shards cut your heart. Cherish the beautiful cracks in you so that God's light can seep inside... like sunshine warming your face in spring. The long-awaited vision suffocates your transparency and closes the moment of the door. Life is life, and sometimes everything collapes as a storm's wild rampage spreads over the earth. You who are broken, continue to breathe one breath and the next until you dare to believe you are complete. /Ingela