Seeing the Motherly Darkness

När inget ljus eller hopp finns, känns det vaggande mörkret, behagligt tryggt, som ett moderlig hjärta, där kärlek flödar ut från samma plats som lidandet.  Det dansande mörkret idag vilar i sin egen skimmrande existens, så kvävande att alla tankar smälter - mjukt i sitt eget hav av stjärnor. Jag solar i nattens mörker, när inget hopp eller rädsla längre finns. 
 
When no light or hope exists, it feels like a rocking darkness, a pleasant confidence, like a motherly heart, where love flows out from the same place as the suffering. The Dancing darkness today rests in its own shimmering existence, so stifling that all thoughts melt - soft in its own sea of stars. I am basking in the dark of night, when no hope or fear lingers./ Ingela
Kategori: Death, Life; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, love poem, poetry, soul,, women's poetry,;