The New Year Dawns

Ljuset vaknar, men det nya föds ur mörka nattens drömmar, som när solen närmar sig den kolsvarta spegelblanka vatten ytan.- Kom låt oss ödmjukt blicka ut mot en ny vacker gryning- så brinnande röd som det skiftande livet. Allt som möter mig idag, transformeras till gyllene salar, det mörka förvandlas till guld. Det svarta vatten skiftar av ljus och solens glittrande strålar kittlar, när den nya dagen gryr. 
 
Light wakes, as the new is born from the darkness of night dreams. This is like when the sun approaches the pitch-black glassy surface of a lake.  Come, let us humbly look out for a beautiful new dawn - fiery red with the diversity of life. All that meets me today is transformed in golden halls... it turns to a rich, dark gold. The dark water transforms in light, and the sun's glistening rays tremble as the new day dawns. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants,, Love,, dikt, hope, joy and sorrow, poem, spiritual poetry;
Kommentera inlägget här: