Drinking Clouds

1 Avocado
2 teaspoon Spirulina
1 can organic Coconut Milk
 
Mix it and enjoy this wonderful drink, feels like cloudes, soft and with a indescribable taste.  
 
Som att dricka tillit ur min älsklingskopp, dricka glädjen ur ett glas eller dricka sorgen ur mina händer; jordens kraft och himmelens skönhet. Dricka liv idag... som en fjärils frihet och mjuka små moln som seglar förbi.
 
Like drinking trust from my love cup, drink joy out of a glass, or drink grief out of my hands. Earth's power... and the beauty of heaven. Drinking life today... like a butterfly´s freedom, and small soft clouds sailing by.
/Ingela
Kategori: Life, Recipe; Taggar: Avocado Smoothie, Ingela Axkrants, a beautiful life, green smoothie, raw food, raw food smoothie, recipe,, smoothie recipe;
Kommentera inlägget här: