Dawn's Hands Caressing

Gryningens händer släpper sakta taget om natten - mina ögonlock öppnas för ljuset och naturens sårbarhet. Den rosa morgonrodnaden öppnar sin oändliga sal- frostiga moln träder in, som när erotikens gud får de älskade att mötas i oskuldfullhetens extas. Drömlikt är skådespelet när fragil skörhet pulserar i den vilda dansen på himmelens enorma scen- berusande är tillitens vingar utbredda över min själ. Sidenmjuka vindar smeker min nyvakna kropp. Plötsligt tystnar det inre sorlet- allt blir stilla, allt jag ser är skönhet. 
 
Dawn's hands drop slowly to let go of the night - his eyelids open as light to view the tender vulnerabilities of nature. The pink dawn opens his infinite spaces to let frosty clouds gently enter, as when the old erotic god's met in innocence and the fullness of ecstasy. Dreamy is the spectacle of fragile vulnerability pulsating in the wild dance of heaven's colossal scene; I am intoxicated with trust in the wings that slip over my soul. Silk soft breezes caress my awakening body. Suddenly Silence stops even my body's inner buzz... and everything becomes still... All I see is beauty. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Dawn, Ingela Axkrants, Love,, a beautiful life, dikt, love and beauty, mystical poetry, poesi, poetry;
Kommentera inlägget här: