Bring Love into all experience.

I mörkrets mest outhärdliga tankar är kärleken mig närmast- mitt inre är så stilla, så smärtsam och så tomt. Tacksamhet föds ur det oändliga ögonblick där det sköra får vila och långsamt vänja sig vid smekningar från tillitens mjuka fingrar över min kropp. Glädjen i hjärtat föds när solljuset breder sina vingar över djupa sår- varsamma lekar när oskulsfullhetens ängel möter självupptagenheten i en stilla kyss. Dimman lägger sig över tiden, minnena och framtiden, endast stundens blomstring sker, där jag växer mig större och större, i förståelsens varma famn. I mörkrets mest outhärdliga tankar är kärleken mig närmast- i de svartaste av dagar-  där rädslor skriker i underjorden- där möter mig ljuset i det inre rum som vet att allt är väl- så mörk kan jag stå i natten, utan att släcka kärlekens gåva som tänds i varje stund.
 
Love is closest to me in the darkness of my most intolerable thoughts: my mind is still, painful and empty. Gratitude is born out of the infinite moments when my tenderness is allowed to rest and slowly get used to soft fingers running over my body in the caresses of trust. The joy of my heart is born when sunlight spreads its wings over deep wounds as gentleness plays when an innocent angel meets selfish lust in a beautiful kiss. A fog settles over time's memories and the future: only the flowering moment takes place, where I grow myself bigger and bigger in the warm embrace of understanding. In the darknest, most intolerable thoughts love is closest to me - in the blackest of days, when fears are screaming in the underground. There Love meets me in the light in the inner room, knowing that all is well even when it is as dark as this, I can stand in the night to give my gift of love that lights up every moment.
/Ingela
Kategori: Life Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, dikt, poem, poesi, poetry;
Kommentera inlägget här: