I close my eyes

Jag sluter mina ögon och låter friheten expandera; varje ny tanke får landa och vidga sig i en större kärlek. Rädslan att förlora mina nyanser öppnar nya osedda rum, skapar nya trådar mot himmelen. Ingenting älskat kan någonsin förloras, och jag möter det jag alltid flytt. Innuti mig finns oändligheten; något nytt där mörkrets lena sammetstäcke omfamnar mitt hjärta. Jag sluter mina ögon som rymmer världar av tillit till livet, där ingen rädsla längre håller sig kvar, utan somnar och vaknar som naturen. Gryningen öppnar mina ögon för verkligheten och lusten att växa ur levande grönska och döda grenar i rädslans och tillitens evigt ljusa trädgård.
/Ingela 
 
 
English 
I close my eyes and let the freedom expand: every new thought may land and lead me into a greater love. The dark fear of losing my blindness opens into new unseen rooms, where new threads are created to heaven. Nothing loved can ever be lost, and I faced something I always tried to escape. Inside me there is infinity; something new where darkness' silky quilt embraces my heart. I close my eyes that house the worlds of trust in life, where fear no longer resides, but falls asleep and wakes up as the wild nature. Dawn opens my eyes to reality, and the desire to grow out of living between dead branches in fear to have faith in the eternal light of this garden. 

/ Ingela

Kategori: Life Taggar: Love,, beautiful life, beauty,, beautyful garden, dikt, kärlek, life poetry, love poet, poem, poesi, tillit, trust;
Kommentera inlägget här: