The whitest whitest light

Alla bär vi på det vitaste, vitaste ljuset, så stanna upp och känn det i varje levamde organism du möter. Se den brinnande låga som aldrig kan slockna, även när det mörkaste mörker skrämmer ibland. Det börjande aldrig, eller fanns något rum eller någon ände, ljuset har alltid varit där som solen. Det är vad du är, så glöm inte bort att vända dig om och stilla lyssna till lågans intensitet, då visar sig sanningens vitaste ljus om och om igen. 
 
We all wear the whitest, brightest light; we stop and feel it in every living organism we meet. See the burning flame that can never be extinguished, even in the darkest frightening darkness. It never had a beginning, or space, nor end—light has always been there like the sun. This is what you are, so do not forget to turn around and quietly listen to the flame's intensity, which proves the truest, whitest light again and again. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, divine poetry, life poetry, mystical poetry;