I Miss You

 
Havet stiger och sköljer bort, ditt fotavtryck i sanden- all din smärta följer vågorna till spegelbalnk sjö. Stormarnas våld mot din sköra klippa, ljudet av en våldsam lek, allt tonar bort i oåndlig tystnad, smekt av älskande händer- inget utplånar vida stränder, där livets djupa svar vilar i öppet land och hav.
 
The sea rises and washes away your footprint in the sand- all your pain following waves of lake Spegelbalnk. Storms violence surge against your delicate cliff, the sound of a rushing play, everything fades away in endless silence, caressed by loving hands. Nothing obliterates wide beaches, where life's profound answer rests upon the open land and sea. /Ingela
Kategori: Life Taggar: Ingela Axkrants, love poetry;
Kommentera inlägget här: