The Music

Tonerna finns överallt, i vinden, vattnet, luften och ljuset. Omkring oss - lyssna så hör du musiken, på insidan av tystnaden, som att känna djupet av ett hängivet hjärta. Lägg bort din längtan i en stilla timma och lyssna till glädjens toner i de nakna trädkronorna - musiken stilla läker den sorg som vill fortsätta spela....
 
The tones are everywhere, in the wind, water, air and light. Around us - listen, you'll hear the music, on the inside of the silence, like those who feel the depth of a perfect heart. Bring your longing to a silent hour and listen to the joyous tones of the naked treetops - music still heals the grief of those who continue playing. /Ingela
Kommentera inlägget här: