The Light in Me

En källa av ljus i sorgens tid, när ögonen stängs och kärlek tar vid. Världens mörker vilar stilla i smärtans tår- morgonens ljus är nära... vinter blir vår. Gryningens klara ljus öppnar livet när nattens mörker klär av sig- nu förenas land och hav för alltid- röster blir poesi. Ljuset vilar i grymheten på jorden- som fostret vilar tryggt i livmodern omgiven av kärlek.....en källa av ljus i sorgens tid- ögonen stängs och frid tar vid.
 
A source of light in time of sorrow; close your eyes and love begins. The darkness of the world rests in a painful drop of morning light drawing near as winter becomes our own. Dawn—when the darkness of night undresses in a clear light, an open life; land and sea are wed forever as our voices become poetic song. Light rests in the cruelty of the earth like a fetus rests safely in a womb... surrounded by love. A source of light in time of sorrow... eyes close, and peace begins.
/
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Love,, grief, light, love in sorrow, love poem;
Kommentera inlägget här: