The Virginal Source

Porlande liv, som ett lätt morgonregn. Släcker lustens törst i fruktat land, en stund just nu. Tillfälig utandning, i outhärdlig hetta. Varken mer eller mindre. Jungfrukällan sinar till slut, edens eviga grönskande ö, blir stenig och karg. Oskuldens behag är som drömmarnas dröm i uppvaknandets stund- smärta och sorg. Porlande liv, som ett lätt morgonregn... verkligt, klart. 
 
Rippling life, as a light morning rain; quenches the thirst of lust in a feared land, for a moment... right now. Momentary exhalation, in intolerable heat. Neither more nor less. The young spring dwindles at last; the promise of an eternal, green island, is rocky and barren. The age of innocence is pleasant; it is this that dreams its dream — of pain and sorrow. Rippling life, as a light morning rain... fair, and clear. /Ingela
 
 

 

Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, innocence, poetry;
Kommentera inlägget här: