Your Kisses

Dina kyssar fuktiga av livets droppar,  mot kinden snuddar lätt, lik en fjäders frihet i vinden, ljudlöst och mjukt som smeker mitt andetag, och fyller mina lungor med kärlekens kraft. Det är en ändlös stillhet i morgon kyssen- tystnad när natten försvinner där vi möts i hjärtats djupa grunder. 
 
Your kisses, damp with life, drop to my cheek; lightly touching, like a feather's freedom in the wind, silently and softly caressing my breath, filling my lungs with the power of love. There is an endless stillness in the kiss of this morning's silence, when the night disappears as we meet in the heart's deep ground. Silence defines each thing, and makes our bodies sing. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, life poetry, love poem, love poetry;
Kommentera inlägget här: