In My Depth

Musiken från djupet, som spelas men inte hörs i allas öra, som rymden själv med evighetens klang. En vidunderlig känsla som är öppen och klar, vilande och stor. Tygdlös svävande i ett tomrum av kärlek, där den öppna dörren leder till ett ställe där inget är separerat. Musiken från djupet i mig förenar mig med världen, trots känslan av förlamande oro.
 
Music from the depths, played but not heard by everyone's ear, though space itself rings with eternity. A magnificent feeling that is open and eager, resting and large. Weightlessly floating in a void of love, an open door leads to a place where nothing is separate. Music from my depths joins with the world, despite a sense of crippling anxiety.
Kommentera inlägget här: