Emotions

Bakgrundsmusik, från mitt innersta rum- lyssnar och hör vilken stämning de målar. Ljus och mörker rör hjärtats strängar - kraftfullt, sakta- som när örnens väldiga vingslag över fältet skapar musik i vinden. Snart kommer nya sånger till mitt hus - så enkelt och fint att smeka sköra strängar i livets symfoni orkester - vibrationer som vidrör alla på en och samma gång.
 
Background music, from my innermost room - listen and hear what moods they paint. Light and darkness moves the heart strings - powerfully, slowly - as when an eagle's mighty wings, high over the fields, creates music in the wind. Soon, new songs at my house, so easy and pleasant to caress, like fragile strings in life's orchestral sounds... vibrations that touch everything at once. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, emontions, poetry, soul,, women's poetry,;
Kommentera inlägget här: