The Flower Mother's Scent

Det sådda frö brister- livet växa sig rikt in i dödens fält när skuggan vilar en stund bland blommors sköna doft. Låt oss växa vilt och gå i knopp - låta liljor växa på stigen vi gått. Så och skörda igen och igen- då dödens gren är livets förlagning - så som jag verkligen minns det gröna gräset och skogarna. 
 
The sown seed brister- life growing rich into the killing fields when the shadow is resting for a moment amongst the flower mother's beautiful scent. Let us grow open wildly and spreading our bud let these lilies grow on the path we have passed. Sow and reap again and again - for the dead branch is life's publication - so I may actually remember green grass and the forests. /Ingela
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, dikt, life poetry, mystical poetry, poem;
Kommentera inlägget här: