A womens breast

Det är så enkelt att älska oskuldsfullhetens mjuka kropp, så rosa så skimmrande som den ädla blommas knopp, då sjunger näktergalen sin aftontröst till älderdommens bortglömda moderliga bröst. Det är så enkelt att se det vackra i det vackra, men svårare att känna skönheten i det fördolda, där hjärtat brustit i livets strid, och glömd är minnenas skira regnbåges tid. Känn då hur hjärtat pulserar, bakom skönhetens draperi, bortom lustens eufori.