Death can come in every moment

En av guds vilsna själar har fått vingar en stund,  då glimtar klarheten, klarare än separationens mörka grund. Då öppnas himmelen till min evighet, och låter mig vila i kärlekens
 
 
 

Det Vilda kallar

En viskning från kogen hemligate sal- naket ropar, ropar det vilda,  låt oss gå, djupare

nnnnnnn

En ros i sin vackraste blommning, växer i myllan  mörk, hjälper moder jord att föda den aska som ligger så gömd. Se solen den skiner på allt levande idag och deras fördolda dvala. Allt väcks upp till liv, när födelsens smärta . En ros i sin vackraste blommning går också till söms under nattens svarta mantel,