Sea of Love

Ett hav av ömsint kärlek, drar som en våg över världen och fångar mina andetag idag. Åtrå sköljer genom mitt bröst  där mötet sker med alltets ångande hav, utan att drunkna i det svartas djupa nav. Allt i ett enda skälvande andetag, som tillhör världens själ. Hand som känns varm när glittervågor sköljer över mjuk sand, skickar ut en våg med medkänsla, där vår kärlek vilar - jag är kysst av livet självt.
 
A sea of tender love flows like a wave over the world to catch my breath away today. Passion washes through my breast where a meeting takes place with God's steaming ocean. All this without drowning in the deep black's center. Everything exists in a single quivering breath—which belongs to everyone. The world soul, our warm love, glittering waves washing over soft sand—everything stretching out a hand with love in each resting wave—I am kissed by life itself.
/Ingela
Kategori: Life Taggar: Compassion, Ingela Axkrants, Love,, a beautiful life, dikt, havet, medkänsla, poem, poesi, poetry, poetry about the sea, sea;
Kommentera inlägget här: