First Day of the New Year

Artist ~ Victor Nizovtsev
Det vackra morgon ljuset vaknar upp till det nya som knoppas, det spirar i hjärtat från det fria som hoppas. En ny begynnelse att tillåta kärleksnäckrosen att växa ur ödslighetens svarta grav. Sluta ögonen och falla till botten med livets krav; mötas där guldet glimmar, i mörkrets tysta timma; hemliga världars djup att sakta vaggas i vågornas ljus. Gryningens kalla återsken skiner mot det förgågnas tid, där minnen är alla tårars källa. En strand som öppnar mjukt sin famn där gyllene strålar, från livets alla trådar, möts och skiljs på havets egen öppenhet som speglar livsrymden kraft; luften, vågorna, mörkret och ljuset skänker ädla skinande pärlor idag.
 
The beautiful light of morning wakes up one new bud that sprouts in the hopeful heart of the free. A new beginning to allow love's water lily to grow out of desolation's black tomb. Close the eyes and fall to the ground under the demands of life; meet where gold glitters in the quiet, dark hours, and deep, secret worlds are slowly caressed in waves of light. Dawn's cold reflection shines into past times, where memories are the source of tears. A white strand that gently opens its arms where golden rays from all of life's radiant tapestry meet and are bid goodbye by the sea. All the sensations that reflect the openness of power: the air, the waves, darkness and light, are bestowing noble shining pearls today.
/Ingela 
 
 
Kategori: Life, Poetry; Taggar: Ingela Axkrants, a beautiful life, a new year, dikt, poem, poesi, poetry;
Kommentera inlägget här: