I can see your light

Ditt skimmer berör mitt hjärta, oavsett naturens skiftningar, mellan mörker och ljus. Allt vilar i ljusblåa virvelvindar och i tunga regndroppar i skyn. Smärtsamma rytmer på oändlig livs sträng. Jag kysser din brännande kropp och svindlande skönhet och isblå klarsyn smeker mina läppar. Överflöd av vilja och glöd så varm och med en lätthet, går jag vid din sida. Jag söker tröst ibland i naturens livgivande vila och skönhet, och fylls på av kraft och tillit. Trots tårar i mina ögon, kan jag se ditt ljus i ögon så sanna och jag andas in din doft så underbar. Kraftlöshet, smärta och trötthet - dagar, veckor och månader flyger förbi. Böner och små långsamma steg i trappan, både ner och upp och som nu, stilla, stående i mitten av vardagen. Ditt skimmer berör mitt hjärta och jag älskar dig så högt att kroppen skälver i takt med min inre sång.
/Ingela
 
English
Your shimmer touches my heart, regardless of natures shifts between darkness and light. Everything rests in light blue whirlwinds and heavy rain drops in the sky. Painful rhythms on an infinite life-string. I kiss your burning body - staggering beauty and ice blue clarity caress my lips. Plenty of will and glow so warm and with ease, I walk by your side. Sometimes I seek solace in nature's life-giving rest and beauty, and fill myself with more power and trust. Despite the tears in my eyes, I can see the light in your eyes so truly, and I breathe in your scent so wonderful. Weakness, pain and tiredness - days, weeks and months fly on by. Prayers and small slow steps on the stairs, both up and down, and now, still, standing in the middle of everyday life. Your shimmer touches my heart and I love you so highly that my body trembles in tune with my inner voice. 

/ Ingela  

Anne-lee:

Vad fina bilder :)

Kommentera inlägget här: