Self-Centered

(Photo by Liliana Sanches)
Oförstående i all sin gradiosa självupptagen, smeker skuggan min rygg i det fördolda, bakom fasaden. Smygande och med en fjäderlätt beröring vandrar den förbi och söker ljus att släcka. Ständigt på jakt efter att finna jaget i sitt eget hjärta; söndersmulat av våld mot livet självt. Bakom smärtan finns ett naket hjärta som vill älska, rent och klart. Där finns ögon som ser den upplysta vägen och går sida vid sida med kärleken. En dans på lätta fötter, där harmoniskt samarbete råder, där glädjen ler och sjunger sin sång. Livet är en spännande bok, där resan är fri, om den gradiosa självupptagenheten får vila i tacksamhet djupt i sin tysta grav. 
/Ingela
 
English
Candid portrait, in all its gradiose self-absorbed, caressing shade; my back in secret, behind the facade. Stealthy, and with a feather touch, the past wanders, seeking light to extinguish itself within. Constantly in search of finding the self in his own heart — it is a crumb of violence set against life itself. Behind the pain is a naked heart, clean and clear, that loves to love. There are eyes that see the lighted path and walk side by side with love. A dance on light feet, where harmonious agreement prevails, where joy smiles and sings her song. Life is a book, full of excitement, where the journey is free, if the gradiose, self-centered part can rest in gratitude... deep in its silent grave.
/ Ingela
Kategori: Health, Life, Poetry, spiritual life; Taggar: Love,, a beautiful life, beautiful, freedom, kärlek, life poetry, love myself,, poem, poesi, selfcentered, shadows, själslig frihet,, skuggor, spiritual freedom, vacker,;
Kommentera inlägget här: