friendship

Vänskapen är som den klaraste stjärna, på himmelens mörka valv; som att vara älskad av solens alla strålar, på vår jord. Värmen från systerskapet, när allt är kallt och dött och din mjuka hand i min smakar så sött. Himmelens dörr är transperant, så du ser mina tårar som rinner och gråten fångas upp och försvinner, som virvlande löv i vinden. Jag ger dig mitt skratt för du ger mig ro att vara i det isande mörkret och det varma ljuset. Hemligheter viskas och bevaras djupt fördold i skogarnas gömmor och i hjärtat vilar tilliten som skapar freden i världen. Glädjen i att se livet i dina kristallklara ögon och veta att det är en spegel som alltid lyser som den dyraste ädelsten. Vänskapen är som den klaraste stjärna på himmelens mörka valv; som att vara älskad av solens alla strålar på vår jord.  
/Ingela
 
English
Friendship is like the brightest star in heaven's dark vault. It is like being loved by all the sun's rays on earth. The warmth of sisterhood is when your soft hand in mine tastes sweet, though everything else seems cold and calloused. Heaven's door is transparent: so you see my tears flowing and catch my weeping, that soon disappears, like leaves swirling in the wind. I give you my laughter for you grant me peace to be in icy darkness and the warmth light. Secrets whispered and preserved, hidden deeply in the forests caches and in the rest and trust of the heart that creates world peace.The joy of seeing the life in your clear blue eyes and knowing that it is a mirror that always shines as a gem. Friendship is like the brightest star in heaven's dark vault; like being loved by the sun's rays all over the earth. 
/ Ingela
 
Kategori: Life Taggar: Grateful, Love,, a beautiful life, beauty,, dikt, feel free, freedom, friends, friendship, hjärta, love poet, open heart, poem, poesi, poetry, tacksamhet, tillit, vänskap;
Kommentera inlägget här: